Shirley Su - SPH stagiaire

Wat voor mij persoonlijk een meerwaarde was bij het organiseren van de activiteit, dat ik alle vrijheid had. Samen met de andere stagiaires konden we een thema bedenken dat we geschikt vonden. Van begin tot eind werden wij erg vrij gelaten, waardoor we ons idee goed konden realiseren zoals wij dat voor ogen hadden. We kregen veel verantwoordelijkheid, wat in mijn optiek gunstig is bij het organiseren. Waar ik altijd het meeste plezier aan ervaar is het zien van het eindresultaat en hoe de bewoners erop reageren. Aan het organiseren van de spelletjesmiddag is een goede voorbereiding vooraf gegaan. We hebben hierbij een plan van aanpak opgesteld waarbij we onze taken concreet verdeelden. Bij het spel spijkerpoepen zorgden we voor de benodigde materialen, zoals lege flessen, touw en spijkers. Daarnaast zijn er vooraf flyers uitgedeeld om iedereen op de hoogte te stellen van de datum en het tijdstip waarop onze activiteit plaatsvond. Al ons harde werk werd uiteindelijk beloond, de spelletjesmiddag was een enorm succes. Waar ik mede veel voldoening uithaalde was het moment dat ik de bewoners zag deelnemen, er hing een gezellige sfeer en ik merkte dat zij genoten van onze activiteit!!