Simone

Simone (44) krijgt sinds haar 15de psychiatrische hulp. Ze kampt onder andere met PTSS, depressieve gevoelens, angsten, dwanghandelingen en -gedachten, een eetstoornis en een slaapstoornis. Ze ziet het leven niet altijd zitten en voelt zich niet veilig in de maatschappij. Veiligheid is haar grootste houvast. Die vindt ze in haar appartement op De Meent, waar ze sinds vijf jaar woont.

Artsen en verpleegkundigen

Simone voelde zich goed begrepen door haar artsen en verpleegkundigen bij Emergis (centrum voor geestelijke gezondheid) in Goes. Simone vond haar tijd daar prettig, omdat er meerdere psychische problemen tegelijkertijd werden behandeld.

Ouders

Simones ouders zijn haar belangrijkste steun. Door en voor hen heeft ze de kracht om door te gaan. Ze zijn er áltijd voor haar en houden van haar zoals ze is, ook al vinden ze haar situatie moeilijk en voelen ze zich machteloos

Zus

Met haar zus heeft Simone niet veel contact. Maar als het nodig is, staat ze klaar voor Simone.

Huisarts

Simone heeft al sinds haar 15de dezelfde huisarts. Daarom voelt hij als een vertrouwd persoon. Ze spreekt hem regelmatig, omdat ze naast haar psychische problemen ook een aantal lichamelijke kwalen heeft.

Geestelijk verzorger

Simones grootste vertrouwenspersoon was de geestelijk verzorger binnen De Meent. Ze durfde alles aan hem te vertellen. Hij respecteerde haar situatie en haar gedachten daarover, die hij ook goed onder woorden kon brengen richting haar ouders. Helaas heeft hij inmiddels een andere baan.

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige

Met haar sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) bij GGNet heeft ze een sterke vertrouwensband opgebouwd. Volgens Simone is hij altijd erg geduldig. Ook al stelt ze meerdere keren dezelfde vraag, hij neemt de tijd en geeft steeds weer antwoord.

Patiënt

Simone heeft regelmatig contact met een andere patiënt binnen De Meent. Ze sturen elkaar kaartjes of berichten via WhatsApp. Ze vinden veel herkenning en steun bij elkaar. Af en toe spreken ze ook af.

Psychiater

Het heeft even geduurd voor Simone vertrouwen kreeg in haar psychiater die ze eens per week bezoekt. Hij is haar hoofdbehandelaar en ze vindt het nog steeds spannend om naar hem toe te gaan. Toch is hij belangrijk voor haar, omdat hij blijft geloven in haar herstel – ook al heeft Simone daar zelf weinig vertrouwen in.

psychiater

Verpleging

De verpleging zorgt voor een veilig gevoel binnen De Meent.

Psycholoog

De psycholoog die Simones EMDR-sessies*) leidde, kon precies achterhalen waarmee haar problemen begonnen zijn. Dat zorgde voor een band – ook omdat ze voor de mensen om Simone heen goed inzichtelijk kon maken waarom Simone is zoals ze is, en waarom de dingen bij haar gaan zoals ze gaan.

*) EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

psycholoog

Hulphond

Veel sociale contacten zijn verwaterd naarmate Simones ziekteperiode langer duurde. Ze krijgt binnenkort een hulphond, zodat ze minder eenzaam is en vaker naar buiten zal gaan. Simone hoopt dat de hond haar een veilig gevoel geeft, zodat ze beter kan slapen.

Praktijkbegeleider

Simones praktijkbegeleider ondersteunde Simone tijdens en na de EMDR-sessies*). Dat schepte een hechte band.

*) EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie om traumatische gebeurtenissen te verwerken.

Een wereld te winnen

Bekijk het hele relatiemagazine,

Hiernaast kunt u de film 'Een wereld te winnen' bekijken.

#Ervaringsverhalen