Wie betaalt de kosten van mijn opname in een kliniek van GGNet?

Wie de kosten van uw opname betaalt, hangt af van hoe lang u al opgenomen bent in de kliniek:

  • De eerste drie jaar van uw aaneengesloten opname vergoedt uw zorgverzekering uw behandeling en verblijf (Zvw).
  • Vanaf het vierde jaar van uw (aaneengesloten) opname valt u onder de Wet langdurige zorg (Wlz). In dat geval betaalt het zorgkantoor uw zorg.
16 33bfbff0bd 03 81d526eef6 1a735f5f60

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Vanaf het vierde jaar van uw (aaneengesloten) opname moet u een eigen bijdrage betalen. Hoeveel u moet betalen, hangt af van de hoogte van uw inkomen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van uw bijdrage vast en int deze ook. U kunt bij het CAK navragen hoe hoog uw eigen bijdrage is. Meer informatie vindt u ook op de website van het CAK.

16 c8e1bae6c9 16 a917c2c99c 10 acacdadb5b twee vrouwen terras

Heb ik te maken met een eigen risico?

Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met het eigen risico van de zorgverzekering:

In de eerste drie jaar van uw opname geldt het eigen risico van uw zorgverzekering (jaarlijks) voor:

  • De kosten van de zorg die u van GGNet ontvangt én voor
  • De kosten van eventuele extra zorg (zie hieronder).

Vanaf het vierde jaar van uw (aaneengesloten) opname, geldt het eigen risico van uw zorgverzekering alleen nog voor die extra kosten. De zorg van GGNet valt dan namelijk onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

16 e9be9e3ebe 13 29a86bed6d man en vrouw met bal

Eventuele extra zorg

Het kan zijn dat u tijdens uw opname bij GGNet gebruikmaakt van extra zorg. Dus zorg naast de behandeling of begeleiding die u van GGNet krijgt. Denk bijvoorbeeld aan fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie, logopedie en tandheelkunde. Soms betaalt u voor deze extra zorg.

Kosten voor de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en/of logopedist

Als uw behandeling door de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en/of logopedist samenhangt met de psychische problematiek waarvoor u opgenomen bent, dan vallen de kosten onder de totale behandeling van GGNet. In dat geval hoeft u hier niet voor te betalen.

In andere situaties vallen de kosten voor fysiotherapie, diëtetiek, ergotherapie en logopedie onder uw zorgverzekering. Dat geldt ook voor patiënten die langer dan drie jaar (aaneengesloten) opgenomen zijn bij GGNet. Sommige van deze kosten worden vanuit de basisverzekering vergoed. Dat kan betekenen dat uw eigen risico wordt aangesproken. Andere kosten voor deze extra zorg worden vergoed vanuit een eventuele aanvullende verzekering die u zelf hebt afgesloten. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u zien welke kosten precies vergoed worden vanuit de basisverzekering en welke niet.

Verder brengen de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut en/of logopedist kosten in rekening als u zonder tijdige afmelding (uiterlijk 24 uur voor uw afspraak) afwezig bent bij uw afspraak.

Kosten voor de tandarts en tandheelkundige zorg

Voor de kosten van de tandarts en tandheelkundige zorg die u tijdens uw verblijf in onze kliniek ontvangt, geldt het volgende:

  • De eerste drie jaar van uw opname vallen de kosten voor de tandarts en tandheelkundige zorg onder uw eigen (aanvullende) zorgverzekering.
  • Vanaf het vierde jaar van uw (aaneengesloten) opname, vallen de kosten voor uw tandarts en tandheelkundige zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz) en hiermee onder het zorgkantoor. Voor de vergoeding van dure behandelingen, zoals kronen, bruggen, implantaten en dergelijke, hebt u vanaf dat moment een machtiging van het zorgkantoor nodig.

De tandarts brengt kosten in rekening als u zonder tijdige afmelding (uiterlijk 24 uur voor uw afspraak) afwezig bent bij uw afspraak.

16 607efb1042 10 50f9ae11d7 vrouwen kijken op telefoon