Gepubliceerd:


Viering

Vanuit het Werk(t) Café op de locatie in Warnsveld werd iedereen trots toegesproken door Jochanan Huijser, Zorginhoudelijk Bestuurder van GGNet: “Dit nieuwe gebouw heeft een grote rol in de veranderingen hier op Groot Graffel. Voorheen stond op deze plek gebouw ‘De Mate’. Een gebouw dat wat in de hoek stond en gesloten oogde. Als ik nu langs de nieuwbouw rijd, dan zie ik de contouren van de grote ramen en staat de ontmoeting veel centraler. Het samenbrengen van onze expertise in dit gebouw gaat veel brengen voor de regio.”

Op de plaats van de bouw stond voorheen gebouw ‘De Mate’. Dat gebouw is circulair gesloopt en materialen die daaruit vrij zijn gekomen worden opnieuw gebruikt. Jochanan vertelt hierover: “De stenen die circulair gesloopt zijn uit ‘De Mate’ worden niet alleen hier, maar ook op andere plekken in de omgeving hergebruikt. Het staat voor mij symbool voor de functie van dit gebouw; het verder brengen van expertise in de regio.”


Naam gebouw

Tijdens de viering is ook de naam voor de nieuwbouw bekend gemaakt. De naam is gekozen uit inzendingen van collega’s. Vanwege de mooie symboliek is gekozen voor de naam: De Dries.

“Een dries is een aan de rand van of in een dorp gelegen open ruimte, die gemeenschappelijk eigendom was van de dorpsbewoners. Dit sluit mooi aan op het gemeenschappelijk gebruik van het gebouw door verschillende specialistische afdelingen van GGNet. De naam past ook goed bij het ontwerp van het gebouw, met drie vleugels en een centraal hart.”


Specialistische zorg bundelen

De visie van GGNet op zorg verandert steeds meer in een visie op gezondheid: we gaan uit van wat iemand kan, dat versterken we zoveel mogelijk in de eigen omgeving. Niet alle vormen van GGZ-zorg kunnen in de directe leefomgeving worden aangeboden. Sommige zorgvormen voor volwassenen zijn te intensief of specialistisch en worden daarom bovenregionaal georganiseerd op het terrein in Warnsveld (GGNet hoofdlocatie).

In De Dries worden poliklinische en deeltijdvoorzieningen van verschillende specialismes gehuisvest, zoals op het gebied van eetstoornissen (Amarum), licht verstandelijke beperking en psychiatrie (VGGNet), poli complex trauma (PCT), persoonlijkheidsproblematiek (Scelta) en Diagnostiek (DC). Hiermee wordt deze specialistische zorg op één plek gebundeld zodat een optimale samenwerking kan worden bereikt.

Gerben Westerhof, Hoogleraar Narratieve Psychologie en Technologie en voorzitter vakgroep Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente is verbonden aan GGNet Scelta en vertelt over het samengaan van deze specialismen in De Dries: “Tussen behandelaren onderling, maar ook tussen patiënten ontstaan veel mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en verhalen uit te wisselen. Zo komen we tot een innovatief en veerkrachtig systeem. Een broedplaats waar mensen gezamenlijk met nieuwe ideeën aan de slag kunnen. Dit zorgt voor ontwikkelingen die vervolgens breder binnen GGNet maar ook in de regio hun weg kunnen vinden. ”

Meer informatie en eerdere berichtgeving is terug te lezen op: GGNet.nl/grootgraffel