Regioplan

Het plan is opgesteld door professionals van verpleeg- en thuiszorgorganisaties, GGZ-aanbieders, ziekenhuizen, huisartsorganisaties, de Achterhoekse gemeenten, zorgverzekeraar Menzis en in afstemming met inwoners uit de regio. De afspraken in het Regioplan geven richting aan de stappen die betrokken partijen de komende jaren willen gaan zetten voor optimale gezondheid en toekomstbestendige zorg in de Achterhoek. 

Gebaseerd op de opgaven uit het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA), de regionale uitdagingen zoals aangegeven in het Regiobeeld van de Achterhoek en de ambities uit de Regiovisie de Gezondste Regio Achterhoek.

Samenwerking

In de Achterhoek werken onderstaande partijen samen volgens het regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’ welke eind 2023 is vastgesteld.

In de media

  • Lees de Nieuwsbrief d.d. mei 2024 
  • Uitnodiging Kick-off Regioplan ‘De Gezondste Regio Achterhoek’ op 1 juli 2024 > meld je aan en denk mee