De hulpvraag centraal

Bij een Overlegtafel worden hulpvragen van mensen die ondersteuning nodig hebben anoniem besproken door professionals uit de verschillende domeinen. Zo wordt er breder gezocht naar oplossingen die aansluiten op specifieke hulpvragen van inwoners. Ook versterkt het de onderlinge samenwerking, waar de inwoner ook baat bij heeft.

Vanuit elk domein kan een vraag ingebracht worden. Denk aan mensen met psychische problemen voor wie passende hulp of begeleiding niet makkelijk te realiseren is. Of een casus met complexe klachten waarbij men advies vraagt naar wie het beste door te verwijzen. Ook inwoners die na ggz-behandeling vervolgzorg nodig hebben, kunnen besproken worden.

Mentale gezondheidsnetwerken

De Overlegtafel is een voorloper op het Mentale Gezondheidsnetwerk in deze regio. In het hele land worden in alle regio’s de komende tijd Mentale Gezondheidsnetwerken opgericht, voor passende, toegankelijke en betaalbare zorg. In die netwerken staat de hulpvraag van de inwoner en diens naasten centraal en wordt van daaruit gekeken welke ondersteuning uit welke domeinen helpend is.