Netwerk rondom moeder en kind

Om kwetsbare zwangeren en hun kind een zo goed mogelijke start te geven, werken professionals in de geboorte- en kinderzorg en ggz al een aantal jaren samen binnen de POP-poli. Samen bieden zij multidisciplinaire zorg voor moeder en het (ongeboren) kind.

In de Oost-Achterhoek gaan we een stap verder met de POP Plus-poli. De Plus wordt gevormd door het aansluiten van Yunio Jeugdgezondheidszorg en de gemeenten Berkelland, Oost Gelre, Aalten en Winterswijk. Zo ontstaat een breed netwerk rondom de kwetsbare zwangere en haar kind. Met als doel om ieder kind een goede start te geven en een optimale kans op een goede toekomst. 

Bekijk de video voor meer uitleg.

Samenwerkingspartners

Op donderdag 19 januari 2023 ondertekenden alle deelnemende partijen het convenant voor de samenwerking binnen de POP Plus-poli.

De organisaties die hierin samenwerken zijn: Streekziekenhuis Koningin Beatrix, GGNet, Yunio Jeugdgezondheidszorg, Kraamzorgorganisatie Naviva, Kraamzorgorganisatie Kraamzus, Verloskundigenpraktijk Wel & Wee, Verloskundigenpraktijk La Vie, Verloskundigenpraktijk De Dijk, Verloskundigenpraktijk Materna, Verloskundigenpraktijk Uilennest, Gemeente Aalten, Gemeente Berkelland, Gemeente Oost Gelre en Gemeente Winterswijk.