'De nare gevoelens heb ik helemaal achter me gelaten'

Bob werd door zijn huisarts doorverwezen naar Bas basisggz in Duiven. De gesprekken die hij had met een psycholoog hielpen hem goed. Nu gaat het weer prima, mèt steun van familie en vrienden.

Lees het interview met Bob

Bekijk de video 'Samen met bas werken aan je herstel en balans'

14 930d85d3df 14 aa8297bd92 bob 600 p

Op weg

Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder van GGNet schreef het voorwoord voor het magazine:

Het zijn bijzondere tijden. In de media verschijnt elke week wel een artikel over wat beter moet in de ggz. Ook de politiek heeft daar duidelijke opvattingen over. Daarnaast vraagt de coronacrisis van iedereen aanpassingen; thuiswerken, online onderwijs, beeldbellen, geen grote bijeenkomsten en de angst voor besmetting. Netwerkzorg vraagt de komende jaren veel van onze verbeeldingskracht. Het gaat niet alleen om het aansluiten bij de veerkracht van mensen, maar ook om het versterken van persoonlijke en professionele netwerken. Dit magazine, en de bijbehorende video’s en podcasts, geven u inzicht in de koers van GGNet, op weg naar een netwerkorganisatie.

In de podcast 'Een wereld te winnen' gaat Jochanan in gesprek met hoogleraar Philippe Delespaul over een toekomsbestendige ggz.

Beluister de podcast 'Wat is er aan de hand in de ggz?'

Knipsel Jochanan voor website

Altijd in de buurt

Mensen herstellen het snelst in een omgeving waar ze zich prettig voelen. Veel patiënten die korter of langere tijd niet lekker in hun vel zitten, blijven tijdens een behandeling het liefst in hun eigen leefomgeving en netwerk. Ambulante zorg maakt dat mogelijk.

Lees het interview met Manon Huisman, directeur ambulante zorg bij GGNet

Zo ging het....

Ambulante zorg tijdens de coronacrisis is een uitdaging. Bekijk de video's waarin hulpverleners van GGNet hun ervaringen vertellen.

Brigitte Schooltink, PIT-verpleegkundige: 'De hygiënemaatregelen in acht'

Karsen Hali, SPV FACT-poli-team: 'Deels haalbaar'

Nicole Bosmann, verpleegkundige Deeltijd Jongvolwassenen: 'Ik mis de cliënten'

De vraag

Hoe heb jij de digitale versnelling tijdens de coronalockdown ervaren?

Vijf collega's vertellen hoe dat was

Om na te gaan wat het videobellen ons tot nu toe heeft gebracht en of er een goede aanpak is gehanteerd, heeft het innovatieteam van GGNet een evaluatie uitgevoerd:

Bekijk de infografic 'Quickscan videobellen'

Technologie innovatie kleur

Van vitaal belang

Werken in de ggz is veeleisend en kan een zware wissel trekken op je lichamelijke en geestelijke gezondheid. Toch doen onze mensen dit belangrijke werk met hart en ziel. Hoe helpt GGNet ze vitaal te blijven? En wat is 'vitaliteit' eigenlijk? Drie collega's van het cluster Mens & Organisatie (M&O) in discussie.

Lees het interview

Ga naar verhalen van onze medewerkers op werkenbijggnet.nl

De kracht van een ijzersterk netwerk

In donkere dagen is het zó belangrijk dat je er niet alleen voor staat. Gelukkig kon Eshter tijdens zware depressies rekenen op professionele en liefdevolle hulp, onder andere bij VGGNet. Dankzij haar eigen wilskracht en stevig netwerk kijkt ze nu voor het eerst in haar leven vooruit.

Lees het verhaal van Esther

Vlogster Annabel bracht een bezoekje aan VGGNet en laat zien hoe mensen met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen hier werken aan herstel.

Ambities GGNet in nieuw jaarplan

Onze visie en ambitie zijn helder verwoord in ons meerjarenbleidsplan 2020 - 2023. Het meerjarenplan beschrijft onze strategische ambities. Waar staan we voor? Voor wie staan we? En waar gaan we naar toe?

Lees meer

21 d2cfe8fc45 21 a9b3bc0b84 2020 ggnet poster meerjarenbeleidsplan

Weg met de schotten

Netwerkzorg

GGNet staat aan de vooravond van een transitie naar netwerkzorg. Maar wat is dat precies? Waarom is het beter dan de ketenzorg die we nu kennen? En wat kunnen we verwachten? Chantal Koopmans en Sanne wassink vertellen over de zoektocht naar vernieuwing.

Lees het interview

Ben je geïnteresseerd in het onderwerp 'netwerkzorg'? In de podcast 'Waarom is netwerkzorg het antwoord?' praten Chantal Koopmans, Sanne Wassink en Pim Valentijn, onderzoeker bij Maastricht Universiteit en lid Raad van Bestuur Essenburgh, over de omschakeling van ketenzorg naar netwerkzorg.

Beluister de podcast 'Waarom is netwerkzorg het antwoord?'

In de praktijk: Samen Wij in Aalten
Een lotgenotengroep voor en door mensen die psychisch kwetsbaar of uit balans zijn, dat is Samen Wij in Aalten. Een initiatief van drie inwoners van de gemeente Aalten die ook ondersteuning krijgen van GGNet. Monique Vogt, verpleegkundige bij GGNet en Daniëlle Wensink, beleidsmedewerker Zorg bij de gemeent Aalten, vertellen over dit project.

Lees het interview

mensen die muren kapot slaan

De familie, onderdeel van het netwerk van een patiënt

Conny Kalker is de eerste familie-ervaringsdeskundige bij GGNet

Vanuit haar jarenlange ervaring – haar dochter is onder psychiatrische behandeling – begeleidt ze in De Meent familieleden van patiënten. 'Psychiatrische problematiek ontwricht het hele gezinsleven. Op het moment dat je kind, één van je ouders, je partner, broer of zus ziek wordt, krijg je heel wat te verwerken. Je bent soms 24/7 bezig grip te krijgen op de situatie en kunt allerlei spanningen of angsten ontwikkelen. Regelmatig verliezen familieleden het contact met hun omgeving en komen uiteindelijk alleen te staan. Bij mij kunnen ze hun hart luchten. Ik herken en erken hun situatie, geef tips die helpend zijn voor het hele gezin en ken door mijn samenwerking met het behandelteam ook de routes naar andere hulpverleners. Ik merk dat het goed is om familieleden in het zorgnetwerk te betrekken. Zowel in de kliniek als bij ambulante behandeling spelen zij een belangrijke rol in het leven van de patiënt.”

In de podcast 'Samen sta je sterk 'vertellen Conny en Vivi (moeder van een ggz-patiënt) over de rol en het belang van familie in het herstelproces.

Beluister de podcast 'Hoe is het voor een moeder als je kind psychische problemen heeft?'

Column - De patiënt als spil in zijn eigen netwerk

“Bij psychiatrische zorg moet de patiënt en de manier waarop hij herstelt altijd het vertrekpunt zijn. Er zijn drie domeinen van herstel: vermindering van somatische en psychische klachten, participatie in de maatschappij en persoonlijke zingeving en kwaliteit van leven. Winst in het ene domein heeft directe gevolgen voor de andere twee domeinen. Een nieuwe relatie kan bij depressieve klachten meer effect hebben dan antidepressiva. En de sociale contacten op de voetbalclub werken soms beter tegen eenzaamheid dan dagbesteding.

Lees verder ...

Partners en netwerk zwart

Activerend Werk

Vanuit de herstelgedachte is GGNet ervan overtuigd dat het voor elk mens zinvol is om te participeren, er toe te doen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door Activerend Werk biedt GGNet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief op ontwikkeling, werkervaring en doorgroei naar (vrijwilligers)werk.

Wij interviewden Jeroen, hij werkt met veel plezier in de logistiek. Zijn werkbegeleidster Wanda en systeemtherapeute Melanie leggen hoe Activerend Werk kan helpen in je herstel. In de film zie je Jeroen en Wanda aan het werk.

Lees het interview met Jeroen, Wanda en Melanie

Net als Jeroen heeft Mustafa ook veel profijt van Activerend Werk.

Lees hier het verhaal van Mustafa "Participeren in de samenleving is belangrijk voor mij"

Onderzoek en ontwikkeling

Voor vernieuwing en verbetering van zorg is wetenschappelijk onderzoek cruciaal. Er wordt bij GGNet daarom onderzoek gedaan én toegepast binnen verschillende afdelingen.

Wetenschappelijk onderzoek is van vitaal belang voor de vernieuwing en verbetering van de zorg voor patiënten. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het verkrijgen van opleidingserkenning voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Onderzoek is gericht op het terugdringen van afhankelijkheid van zorg en het verbeteren van het welbevinden van patiënten. GGNet biedt specialistische zorg waarbij ook innovatieve behandelingen worden ingezet die op effectiviteit worden onderzocht.

Lees meer over wetenschappelijk onderzoek bij GGNet

De effectiviteit van vaktherapie

Suzanne Haeyen werkt als beeldend therapeut bij GGNet. In 2018 promoveerde zij op het onderzoek naar de effecten van beeldende therapie voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Zij is de eerste in Nederland gepromoveerde beeldend therapeut. Sinds september 2019 is zij ook bijzonder lector voor Vaktherapie bij persoonlijkheidsstoornissen.

Lees de column van Suzanne

Suzanne Haeyen en Silvia Pol, klinisch psycholoog, over wat er in de behandelkamer eigenlijk gebeurt en over de focus op de krachten van een persoon.

Beluister de podcast 'Wat gebeurt er achter de deur tijdens een behandeling?'

Positieve gezondheid zwart