Wie kunt u naar de basis ggz doorverwijzen?

De basis ggz is bedoeld voor mensen met lichte, matige of stabiele chronische psychische problemen of klachten.
Daarbij is sprake van een DSM-stoornis.
De doorverwijzing voldoet aan de landelijk opgestelde criteria uit het ggz-verwijsmodel voor de basis ggz.

Twee dames maken selfie