Hoe werkt het?

Als u met uw behandelaar hebt afgesproken te gaan videobellen, dan ontvangt u in uw mail een bericht van Karify.
Het bericht bevat gegevens over de afspraak (wanneer en hoe laat) en een link waarop u kunt klikken om het online gesprek te beginnen. Het is de bedoeling dat u dan op het tijdstip van uw afspraak inlogt op uw Karify omgeving.

Met Teams kunt u gemakkelijk videobellen met uw behandelaar, zonder extra programma's te installeren.

Voorbereiding

U heeft het volgende nodig om te kunnen videobellen met Microsoft Teams:

1. Een computer / tablet of telefoon met werkende internetverbinding.

2. De computer / tablet of telefoon moet een microfoon én een camera hebben.

3. Een webbrowser waarin u Microsoft Teams kunt openen (bij voorkeur Google Chrome of Microsoft Edge)

09 753ab4b526 twee vrouwen telefoon2

Uitleg over videobellen met smartphone of tablet

Wanneer u online contact via de smartphone of tablet wilt maken voert u de volgende stappen uit:

1. Download de Microsoft Teams app in de Apple Appstore of Google Play Store en installeer deze. U hoeft de app niet meteen te openen.

2. Open uw Karify app. Klik op de link ‘Deelname aan Microsoft Teams vergadering’ in het bericht.

3. Klik op ‘Openen met Teams’.

4. Klik op ‘Deelnemen als gast’.

5. Voer uw naam in en klik daarna op ‘Deelnemen als gast’ om het gesprek te starten.

6. Klik op toestaan om Teams toegang te geven tot de audio van uw telefoon.

7. Er wordt nu verbinding gemaakt. Als u eerder in de afspraak verschijnt dan de behandelaar dan kan het zijn dat u even moet wachten. Uw behandelaar laat u toe in het gesprek. Wanneer de behandelaar ook in het gesprek verschijnt dan kunt u hem of haar zien en horen.

09 10fb8b12b0 twee vrouwen telefoon

Uitleg over videobellen met Teams op uw computer

Wanneer u online contact via de computer of laptop wilt maken voert u de volgende stappen uit:

1. Log in op Karify (bijvoorbeeld via https://my.karify.com)

2. Ga naar ‘Berichten’ en klik op de link 'Deelname aan Microsoft Teams vergadering' in het bericht van uw behandelaar.

3. Uw webbrowser wordt nu geopend. Als u deze melding krijgt, klik dan eerst op Annuleren.

4. Klik vervolgens op ‘Deelnemen op het web’.

5. Voer uw naam in en klik daarna op ‘Nu deelnemen’ om het gesprek te starten.

6. Als u eerder in de afspraak verschijnt dan de behandelaar dan kan het zijn dat u even moet wachten. Uw behandelaar laat u toe in het gesprek. Wanneer de behandelaar ook in het gesprek verschijnt dan kunt u hem of haar zien en horen.

09 073273b339 twee vrouwen op bankje

Privacy

Gegevens die gedeeld worden in een digitale zorg omgeving zijn zeer privacygevoelig. Het is daarom belangrijk om ook zelf op een veilige manier aan de slag te gaan met uw gegevens.

Een aantal tips:

  • Zorg dat u uw inloggegevens voor uzelf houdt. Deel deze niet met anderen.
  • Gebruik geen openbaar wifi netwerk op uw computer, tablet of telefoon
  • Twijfelt u over de echtheid van een mail of website? Neem dan contact op met Karify of GGNet
09 3f02f001e8 lockers