Direct naar:

Dissociatieve identiteitsstoornis (DIS)

Een dissociatieve identiteitsstoornis is een verzameling van herinneringen, gevoelens, gedragingen en overtuigingen die veilig opgeborgen en beheerd worden door verschillende persoonlijkheidsfragmenten. We noemen ze delen. Elk deel kan eigen specifieke herinneringen hebben, eigen gevoelens en gedrag of een eigen overtuiging.

De verschillende delen kunnen zich van elkaar bewust zijn of niet. Wie zich niet bewust is van het bestaan van andere delen van binnen, heeft het gevoel tijd kwijt te zijn en kan in verwarring raken. Wie wel het bewustzijn deelt, weet van het bestaan van andere delen en kan de andere delen zien, ermee praten, gevoelens delen.  Er kan een combinatie zijn van delen die het bewustzijn delen en delen die dat niet doen.

Kenmerken DIS

Bij DIS ervaar je:

  • Problemen met identiteit of zelfbesef. Gevoel dat het niet van jou is, jij er geen grip op hebt wat je doet, wat er met je gebeurt. Verwarring over wie je bent door de verschillende delen die anders handelen, denken en voelen.

Gevoelens en ervaringen die te maken hebben met minder ervaren:

  • Geheugenverlies (dissociatieve amnesie).
  • Tijd kwijt zijn.
  • Vervreemding van jezelf of van je lichaam (depersonalisatie).
  • De omgeving als wazig of ver weg waarnemen (derealisatie).
  • Geen pijn voelen.

Gevoelens en ervaringen die te maken hebben met teveel ervaren (dissociatieve intrusies):

  • Herbelevingen.
  • Stemmen die commentaar geven, ruzie maken, kritiek geven, huilen etc.
  • Onverklaarbare pijn.
  • Gevoel dat de controle over je lichaam wordt overgenomen.

Als we niet de volledige diagnose DIS kunnen stellen, spreken we van Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS).