Kenmerken DIS

Bij DIS ervaar je:

  • Problemen met identiteit of zelfbesef. Gevoel dat het niet van jou is, jij er geen grip op hebt wat je doet, wat er met je gebeurt. Verwarring over wie je bent door de verschillende delen die anders handelen, denken en voelen.

Gevoelens en ervaringen die te maken hebben met minder ervaren:

  • Geheugenverlies (dissociatieve amnesie).
  • Tijd kwijt zijn.
  • Vervreemding van jezelf of van je lichaam (depersonalisatie).
  • De omgeving als wazig of ver weg waarnemen (derealisatie).
  • Geen pijn voelen.

Gevoelens en ervaringen die te maken hebben met teveel ervaren (dissociatieve intrusies):

  • Herbelevingen.
  • Stemmen die commentaar geven, ruzie maken, kritiek geven, huilen etc.
  • Onverklaarbare pijn.
  • Gevoel dat de controle over je lichaam wordt overgenomen.

Als we niet de volledige diagnose DIS kunnen stellen, spreken we van Andere Gespecificeerde Dissociatieve Stoornis (AGDS).