Direct naar:

Interculturele zorg

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten onze zorg specifiek op asielzoekers en statushouders (10+ jaar, <5 jaar in Nederland) met psychische problematiek in combinatie met cultuurspecifieke-, migratie- of acculturatieproblematiek en/of bij wie de reguliere zorg om deze reden stagneert. In ons centrum bieden we zowel preventieve- als specialistische zorg. Vanaf 2020 wordt ook basis GGZ voor volwassenen ontwikkeld.  

Versterken veerkracht

Door het bieden van interculturele zorg wordt de eigen veerkracht versterkt. Psychische klachten worden verminderd en escalatie kan worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

GGNet biedt met Interculturele zorg maatwerk. De interventies worden afgestemd op de vraag. Er zijn drie doelgroepen:

 • Asielzoekers en statushouders
 • Migranten die al langer in Nederland verblijven
 • Professionals

Voor elke doelgroep zijn verschillende interventies beschikbaar.

Vrouwen selfie

Asielzoekers en statushouders

De ingrijpende levenservaringen van asielzoekers/ statushouders en de situatie waarin velen zich bevinden, leiden bij een groot percentage tot psychische gezondheidsproblemen. Depressie, angst, slaapproblemen en voor een deel ook PTSS zijn veelvoorkomend. De problematiek speelt bij jong en oud.

GGNet is zeer ervaren in het verzorgen van effectieve preventieve interventies aan asielzoekers en vluchtelingen. Er zijn specifieke interventies voor jeugd (4-18 jaar) en volwassenen (18+). Ook voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV) is er een interventie beschikbaar.

De interventies richten zich op verwerking van de vluchtervaringen, stressreductie, gezond denken, beter slapen en versterken van gezonde copingmechanismen. De interventies vallen niet onder reguliere vergoeding van de ZvW en kunnen apart bij ons worden ingekocht. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

twee vrouwen op terras

Diverse doelgroep

Onze doelgroep is zeer divers qua herkomst, taalgebied en culturele achtergronden. Wel zijn er vaak overeenkomsten op vluchtverhalen, verlieservaringen en ernstige levensgebeurtenissen. De combinatie van deze ervaringen, (gedwongen) migratieproblematiek, acculturatieproblematiek en sociale marginalisatie brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Gezonde coping mechanismen en overlevingsstrategieën worden onder druk gezet of aangetast.

De onbekendheid met en angst voor psychische problematiek en de huiver voor stigmatisering zijn er vaak de reden van dat de vluchteling zelf zijn psychische klachten niet als zodanig herkent en de hulpvraag niet duidelijk kan formuleren. Juist daarom is vroegtijdige opsporing van belang. Bij asielzoekers speelt in veel gevallen onzekerheid over verblijf in Nederland een rol in de problematiek. Die onzekerheid kunnen wij als team niet wegnemen. Wel kunnen we helpen omgaan met onzekerheid.

illustratie boerderij

Patiënten aanmelden

U kunt de patiënt via Zorgdomein aanmelden bij GGNet. Wij vragen u bij de verwijzing om duidelijk in de eerste regel te vermelden dat het om een verwijzing naar het Centrum voor Interculturele GGZ gaat en de moedertaal van patiënt te vermelden.

Doorverwezen, en dan?

Nadat we een verwijzing van de (huis)arts hebben ontvangen, nodigen we de patiënt uit voor een intake. Naast het uitvragen van de psychische klachten is er ook aandacht voor de culturele aspecten die een rol spelen in het leven van de patiënt. Verkennen van en interesse tonen in de achtergrond van patiënten zoals migratiegeschiedenis, familie, geloof en gewoonten kan het contact verbeteren, waardoor klachten beter te begrijpen en te behandelen zijn en uitval minder voorkomt. Na de intake volgt een adviesgesprek. Het is van belang het samen eens zijn over de inhoud van de behandeling. Ook omdat een behandeling in Nederland er mogelijk anders uitziet dan in het land van herkomst.

Preventieve interventies, psycho-educatie, steunende- en structurerende gesprekken, verschillende behandelmethodieken als CGT en RET, medicatietherapie en traumabehandeling (NET/EMDR) behoren tot onze mogelijkheden. De behandeling kan worden ondersteund met Psycho Motorische Therapie (PMT) of Beeldende Therapie (BT).

Een aantal van onze behandelaars spreken diverse talen. Zo mogelijk vinden behandelgesprekken in deze taal plaats. Wanneer nodig worden behandelgesprekken in de eigen taal, met tussenkomst van een telefonische tolk, gevoerd.

jongen en meisje op bankje

Professionals

In gemeenten, het onderwijs, de gezondheidszorg en andere organisaties wordt gewerkt met en voor mensen met een andere culturele afkomst. Zowel professionals als vrijwilligers kunnen hierdoor uitgedaagd worden in hun vaardigheden en kennis. Bijvoorbeeld wanneer een advies niet begrepen wordt doordat het niet past binnen de normen van het land van herkomst. Of bijvoorbeeld doordat een probleem anders benaderd moet worden om tot de kern te komen. Het Centrum voor Interculturele GGZ kan u en uw organisatie op verschillende manieren ondersteunen.

Er is een divers aanbod voor professionals, bestaande uit een training, intervisiebijeenkomsten of consultatie. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen en -overeenkomsten te vergroten.

Vrouw in gesprek met twee mannen op bankje

Contact

U kunt contact opnemen met het centrum voor Interculturele GGZ, via:
e-mail: interculturalisatie@ggnet.nl

of

telefoon: 088 - 933 1919

of 

Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld

Twee mannen in gesprek

Cursussen

 • Less stress - vluchtelingen

  In de module Less stress staat het herkennen en leren omgaan met stress centraal. De module is voor asielzoekers en nieuwe statushouders.
 • Stabilisatiegroep getraumatiseerde vluchtelingen

  Een behandelprogramma van 6 a 8 bijeenkomsten in de basis ggz voor enkelvoudig of meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen.
 • Individuele preventieve gesprekken - vluchtelingen

  In maximaal vier ondersteunende gesprekken kunnen mensen hun psychische gezondheid bespreken. In deze gesprekken vindt men een luisterend oor, wordt advies gegeven.
 • Puber/AMV-groep - vluchtelingen

  In de puber/AMV-groep vluchtelingen is er sprake van een combinatie van verwerking van het vluchtverhaal, psycho-educatie en vaardigheidstraining.
 • Kindergroep - vluchtelingen

  In deze groep voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen: het vluchtverhaal, een veilige plek/bescherming, angst/boosheid/verdriet: hoe ga je daarmee om?, je gezin/familie, je toekomstdroom.
 • Mind-Spring - vluchtelingen

  Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: acculturalisatie, rouw, trauma, verlies, identiteit, sociaal netwerk, et cetera.
 • Je leven in beweging - vluchtelingen

  Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen. De deelnemers leren het belang van fysieke beweging voor hun lichamelijke en mentale welbevinden.
 • Leven en opvoeden tussen culturen

  Een module van 4 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans te vinden.
 • De Slaapmodule - vluchtelingen

  Slaapproblemen komen veel voor bij asielzoekers en statushouders. In deze module van 4 bijeenkomsten krijgen de deelnemers kennis over slapen en slaapproblemen, dit geeft inzicht in het belang van slaap en hoe problemen benaderd kunnen worden.
 • De Kracht van Gedachten - vluchtelingen

  Deze module van 4 bijeenkomsten is gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie: men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en leert gezonder te denken. Door meer realistisch te denken, voel je je sterker en kun je beter omgaan met problemen.