Interculturele zorg

GGNet biedt ondersteuning op het gebied van interculturele zorg. De zorg is gericht op de mensen met een andere culturele afkomst die in de Nederlandse samenleving wonen. We richten ons op asielzoekers in Asielzoekerscentra (AZC), statushouders en migranten. Ook hebben we trainingen voor professionals die werken met een of meerdere van deze doelgroepen.

Versterken veerkracht

Door het bieden van interculturele zorg wordt de eigen veerkracht versterkt. Psychische klachten worden verminderd en escalatie kan worden voorkomen door het aanleren van vaardigheden. Het verbeteren van het welbevinden draagt bij aan de kwaliteit van leven en integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.

GGNet biedt met Interculturele zorg maatwerk. De interventies worden afgestemd op de vraag. Er zijn drie doelgroepen:

  • Asielzoekers en statushouders
  • Migranten die al langer in Nederland verblijven
  • Professionals

Voor elke doelgroep zijn verschillende interventies beschikbaar.

Vrouwen selfie

Asielzoekers en statushouders

De ingrijpende levenservaringen van asielzoekers/ statushouders en de situatie waarin velen zich bevinden, leiden bij een groot percentage tot psychische gezondheidsproblemen. Depressie, angst, slaapproblemen en voor een deel ook PTSS zijn veelvoorkomend. De problematiek speelt bij jong en oud.

GGNet interculturele zorg richt zich op het vergroten van de eigen veerkracht door psycho-educatie en het aanleren van vaardigheden. Er zijn verschillende interventies voor asielzoekers en statushouders beschikbaar die ingezet kunnen worden in aansluiting op de behoeften van de deelnemers. De interventies richten zich op volwassenen, ouders, kinderen (4-6 en 7-12 jaar) en pubers (13-15 en 16-18 jaar). Naast het groepsaanbod is ook individuele ondersteuning mogelijk.
Kijk onderaan deze pagina voor het cursusaanbod.

twee vrouwen op terras

Migranten die al langer in Nederland verblijven

Een nieuw leven opbouwen in een ander land nadat je uit het land van herkomst moest vluchten, vraagt de nodige veerkracht van mensen. Vaak spelen er naast de zorgen over de huidige situatie, ook zorgen, angsten of zelfs trauma’s mee uit het verleden. Dit leidt tot stress die de integratie en participatie belemmert.

De interventies voor migranten die al langer in Nederland verblijven, zijn gericht op het doorbreken van sociale isolatie, verminderen van angst en depressie en een gezonde integratie in de samenleving.
Kijk onderaan deze pagina voor het cursusaanbod.

illustratie boerderij

Professionals

GGNet Interculturele zorg ondersteunt professionals die beroepsmatig of als vrijwilliger werken met mensen met een andere culturele afkomst. Er is een divers aanbod voor professionals, bestaande uit een training, intervisiebijeenkomsten of consultatie. Dit helpt professionals om hun vaardigheden op het gebied van interculturele communicatie te versterken en de bewustwording van cultuurverschillen te vergroten.

Vrouw in gesprek met twee mannen op bankje

Contact

U kunt contact opnemen met het secretariaat Interculturalisatie, via
e-mail: interculturalisatie@ggnet.nl
of
telefoon: 088 - 933 1919

Twee mannen in gesprek

Cursussen

Less stress - vluchtelingen

In de module Less stress staat het herkennen en leren omgaan met stress centraal. De module is voor asielzoekers en nieuwe statushouders.

Stabilisatiegroep getraumatiseerde vluchtelingen

Een behandelprogramma van 6 a 8 bijeenkomsten in de basis ggz voor enkelvoudig of meervoudig getraumatiseerde vluchtelingen.

Individuele preventieve gesprekken - vluchtelingen

In maximaal vier ondersteunende gesprekken kunnen mensen hun psychische gezondheid bespreken. In deze gesprekken vindt men een luisterend oor, wordt advies gegeven.

Puber/AMV-groep - vluchtelingen

In de puber/AMV-groep vluchtelingen is er sprake van een combinatie van verwerking van het vluchtverhaal, psycho-educatie en vaardigheidstraining.

Kindergroep - vluchtelingen

In deze groep voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar) wordt aandacht besteed aan verschillende onderwerpen: het vluchtverhaal, een veilige plek/bescherming, angst/boosheid/verdriet: hoe ga je daarmee om?, je gezin/familie, je toekomstdroom.

Mind-Spring - vluchtelingen

Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining op verschillende onderwerpen: acculturalisatie, rouw, trauma, verlies, identiteit, sociaal netwerk, et cetera.

Je leven in beweging - vluchtelingen

Een training van 8 bijeenkomsten psycho-educatie en vaardigheidstraining in combinatie met bewegen. De deelnemers leren het belang van fysieke beweging voor hun lichamelijke en mentale welbevinden.

Leven en opvoeden tussen culturen

Een module van 4 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans te vinden.

De Slaapmodule - vluchtelingen

Slaapproblemen komen veel voor bij asielzoekers en statushouders. In deze module van 4 bijeenkomsten krijgen de deelnemers kennis over slapen en slaapproblemen, dit geeft inzicht in het belang van slaap en hoe problemen benaderd kunnen worden.

De Kracht van Gedachten - vluchtelingen

Deze module van 4 bijeenkomsten is gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie: men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en leert gezonder te denken. Door meer realistisch te denken, voel je je sterker en kun je beter omgaan met problemen.