• Preventieve jeugdgroepen gemeente Harderwijk: deze geven wij in overleg met het onderwijs, GGD, CJG en COA op het ISK (internationale schakelklas) en nieuwkomersschool De Vlieger.
  • Inloopmoment voor leerlingen en docenten op ISK Harderwijk: hier kunnen leerlingen laagdrempelig terecht met problemen op psychosociaal vlak. Docenten kunnen consultatie krijgen op vraagstukken waar zij tegenaan lopen.
  • Preventieve Jeugdgroepen gemeente Dronten: deze geven wij in overleg met het onderwijs, GGD en COA op het ISK en nieuwkomersschool De Vlieger.
  • Z-route pilot in samenwerking met Achterhoekse gemeenten, werkbedrijf, taalonderwijs en sociale diensten
  • Pilot voor AMV Statushouders vanuit een ZonMw subsidie binnen de gemeenten Doetinchem en Apeldoorn: hier geven we binnen ISK’s preventieve trainingen aan AMV statushouders samen met een vertrouwenspersoon van het ISK (schoolmaatschappelijk werker of orthopedagoog).
  • AMV groep op ISK Doetinchem. Na deze pilot is er door dit ISK een zelfde groep ingekocht voor een nieuwe groep AMV
  • Deskundigheidsbevorderingen sociaal domein o.a. Laborijn en Stichting Aktief: deze richten zich op migratieproblematiek, interculturele communicatie, cultuursensitief werken en signaleren van psychische problemen in het sociaal domein.
  • Deskundigheidsbevorderingen onderwijs o.a. Produs praktijkonderwijs, ISK Harderwijk, expertisecentrum ISK regio Arnhem: deze bevatte naast bovengenoemde onderwerpen een verdieping over trauma en een werkmiddag waar we met casuïstiek vanuit de eigen praktijk in groepjes aan de slag zijn gegaan.
  • Gastles minor ggz-agoog Christelijke Hogeschool Ede over migratieproblematiek, interculturele communicatie, cultuursensitief werken en signaleren van psychische problemen
  • Deskundigheidsbevordering voor FACT-team van Transfore