Trainingen voor professionals

Hulpverleners die werken met deze doelgroep voelen zich vaak uitgedaagd wanneer de integratie stagneert en de psychische gezondheid een factor is. Daarom bieden we ook ondersteuning en trainingen voor de professionals en vrijwilligers. Denk aan deskundigheidsbevorderingen, consultatie, advies en intervisie mogelijkheden.

Meer informatie over de trainingen voor professionals

Twee vrouwen in gesprek

Preventief aanbod voor volwassenen en jeugd

We bieden diverse preventieve trainingen gericht op het versterken van de psychosociale veerkracht en vroegsignalering van psychische problematiek. Daarnaast zijn individueel preventief ondersteunende gesprekken mogelijk, waarbij we onder andere gebruik maken van de Yucel-methode.

De preventieve interventies vallen niet onder reguliere vergoeding van het Zorgprestatiemodel en kunnen apart bij ons worden ingekocht.

Bekijk de preventieve trainingen voor volwassenen

Bekijk de preventieve trainingen voor jeugd

Ondersteuning rondom inburgering

‘Gezondheidsproblemen komen bij statushouders heel veel voor en hebben sterke invloed op het slagen van hun inburgering. Gezondheid van inburgeraars krijgt echter weinig aandacht in beleid, wet- en regelgeving. Vooral psychische en psychosociale klachten zijn een barrière bij inburgering (KIS, 2019).'

Vanuit deze constatering bewegen we ons als Centrum voor Interculturele GGZ actief in het sociaal domein. Met als uiteindelijk en gezamenlijk doel om de samenwerking in het sociaal domein voor en met de statushouders zo te organiseren dat zij de tools in handen krijgen zelfredzaam deel te kunnen nemen aan onze samenleving. De domeinen taal, werk en psychosociale gezondheid spelen hierin een cruciale rol.

Wij bieden deskundigheidbevorderingen voor professionals en andere betrokkenen die een rol spelen in het inburgertraject. Daarnaast bieden we preventieve ondersteuning voor statushouders die bezig zijn met de inburgering.

Meer over ons aanbod rondom inburgering

Twee mensen in gesprek

Projecten

In de afgelopen jaren hebben we al veel preventieve projecten mogen geven of ondersteunen.

Overzicht van projecten