Gepubliceerd:

De helft van de meldingen had afgelopen jaar een hoge urgentie. Deze personen hebben we binnen vier uur na melding grotendeels op locatie (56 procent) of thuis (26 procent) gezien. Samen met de betrokken partijen heeft de crisisdienst op dat moment de juiste crisiszorg aangeboden. ‘De samenwerking en de juiste verbinding met betrokken partijen (o.a. huisarts, politie en ambulancemedewerkers) zijn op dat moment cruciaal. En daar kijken we positief op terug. In goed overleg streven we tijdens een crisis altijd om de juiste zorg te bieden. Soms lopen de gemoederen van een casus hoog op of voelen we de tijdsdruk. Maar gezamenlijk hebben we de intentie om de juiste crisiszorg op dat moment te bieden. Het is prettig dat we een nauwe samenwerking hebben met de betrokken partijen uit de regio. En zorgen ervoor dat we niet alleen de zorg, maar ook de samenwerking naar een hoger niveau tillen. En daar ben ik trots op!’, vertelt Karin Freriks, manager Crisisdienst GGNet.

Ook zien we dat er meer volwassenen hulp van de crisisdienst gehad hebben dan daarvoor (65 procent in 2022, 80 procent in 2023). In de meeste gevallen ging het om mannen. Ook zien we dat het landelijke beleid om te voorkomen dat mensen in een crisis naar het politiebureau worden gebracht voor een crisisboordeling, positief effect heeft. Waar afgelopen jaar deze locatie nog in de top 3 staat, zien we deze niet meer terug. Tot slot zien we in de cijfers dat we in 2023 minder face-to-face beoordelingen hebben gedaan. Karin: ‘Deze positieve ontwikkeling heeft te maken met de inzet van ons preventiebeleid in de vorm van consultatie bij dreigende crisissen en ondersteunende interventie in de avond, nacht en weekend. Op deze manier blijven we kwalitatief goede zorg bieden.’

Bekijk de factsheet voor alle resultaten.