Gepubliceerd:

Waarom is het zo belangrijk om aandacht voor KOPP te vragen?

Opgroeien in een gezin met een psychisch zieke ouder kan erg belastend zijn. Zowel in de jeugd, als op latere leeftijd kunnen kinderen last hebben van deze achtergrond.

Thema’s zijn bijvoorbeeld: de neiging zich snel verantwoordelijk te voelen, moeite hebben met vertrouwen, moeite hebben met het aangeven van grenzen of voor zichzelf opkomen en (eerst) aan de ander denken. Ook kan de vraag spelen hoe men als volwassene de relatie met de ouders vormgeeft. Ook vragen rondom onzekerheden, van hun eigen mentale gezondheid, of over de opvoeding van hun eigen kinderen, omdat ze soms beschermende factoren binnen hun eigen opvoeding hebben gemist.

Onze doelgroep

GGNet biedt een uitgebreid preventieprogramma aan kinderen, partners, familie en naasten van patiënten met een psychische kwetsbaarheid. Met als doel, om deze naasten te helpen zich gezien, gehoord en gesteund te voelen. Hierdoor is de kans minder groot om zelf ook psychische problemen te ontwikkelen.

Ook is het (uiteindelijk) helpend voor het herstel van de patiënt. Wanneer zij zelf even minder aandacht aan hun kind kunnen geven, vanwege hun psychische kwetsbaarheid, is het prettig om te ervaren dat er anderen zijn die hun kind kunnen ondersteunen. Het gevoel van schuld en schaamte bij de patiënt rondom zijn ouderschap, kan hierdoor verminderen.

Puberjongen ligt en kijkt op telefoon

Het aanbod

Voor de doelgroep KOPP hebben wij onderstaand aanbod waarnaar een behandelaar kan verwijzen:

Doe – Praatgroep KOPP/KOV

Een cursus voor kinderen van 8 tot 12 jaar, met een ouder met psychiatrische of verslavingsproblematiek.. Het betreft 8 bijeenkomsten van 1,5 uur waarbij er ook twee ouderbijeenkomsten zijn, naast de 8 bijeenkomsten voor de kinderen. De cursus wordt met twee begeleiders gegeven; de preventiefunctionaris Jeugd van GGNet, en de preventiefunctionaris van IrisZorg.

KOPP Jongeren

Een cursus voor jongeren van 12 tot16 jaar, meteen ouder met een psychiatrische aandoening of verslavingsproblematiek..

KOPP Volwassenen

De cursus is bedoeld voor volwassenen (vanaf 23 jaar) die zijn opgegroeid in een gezin met (een) ouder(s) met psychische problemen.

Aanmeldingen kunnen gedaan worden via preventie@ggnet.nl

Jongen maakt huiswerk met docent

Kijktip!

Op dit moment reist de Tentoonstelling Kind van… het land door. De tentoonstelling is momenteel te zien in Veenendaal. Deze tentoonstelling is een initiatief van Stichting Open Mind. Om de expositie online te bekijken, kun je klikken op onderstaande link:

Open mind | KIND VAN (stichtingopenmind.nl)

Met de expositie ‘Kind van …’ vragen we aandacht voor kinderen van ouders met psychische- of verslavingsproblematiek. In Nederland groeit 1 op de 6 kinderen onder de 18 jaar op met een ouder met psychische en/of verslavingsproblemen.


Samen willen we ervoor zorgen dat deze kinderen en jongeren gezien en gehoord worden, en dat zij de nodige aandacht en steun krijgen die ze verdienen.


Met deze expositie hoopt Stichting open Mind dat meer mensen zich bewust worden van de impact die psychische en/of verslavingsproblemen van een ouder kunnen hebben op een kind, en deze mogelijk ook herkennen en in actie komen.
Opgroeien met een psychisch kwetsbare of verslaafde ouder heeft een levenslange impact. Laten we samen zorgen dat die impact zo klein mogelijk is.

Meer informatie? Kijk op de website van Stichting Open Mind.