Gepubliceerd:

Als concreet voorbeeld wordt de controle en correctie van de registratie door onze Agressie aandacht functionarissen (ATAS, pagina 108 en verdere ) genoemd. Ook hebben wij met ons registratiesysteem als een van de eersten in Nederland in detail aangetoond dat het mogelijk is om na te gaan welke van de verplichte zorg intramuraal danwel ambulant plaatsvindt, en of er verplichte medicatie aan te pas kwam (vanaf pag. 111). Lees het rapport: hier vinden en downloaden.

De Wvggz regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De Wet Zorg en Dwang beschrijft de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische aandoeningen zoals dementie, die onvrijwillige zorg krijgen. Daarnaast regelt deze wet de onvrijwillige opname van deze mensen. De wet is er om deze mensen te beschermen.

Op zoek naar meer informatie over hoe wij de registratie in verschillende stappen hebben vormgegeven? Neem contact op met Eric Noorthoorn, senior onderzoeker bij GGNet.