Gepubliceerd:

De Spreng biedt plek aan ruim 100 patiënten en het gebouw maakt onderdeel uit van het terrein-ontwikkelingsplan van Groot Graffel om beter aan te sluiten bij de geestelijke gezondheidszorg van nu. Het moderne en toekomstbestendige gebouw is ingericht voor mensen die hoog intensieve psychische zorg nodig hebben die niet in hun eigen leefomgeving geboden kan worden. Zorginhoudelijk bestuurder van GGNet, Jochanan Huijser vertelt: ''Sommige zorgvormen voor volwassenen zijn dermate intensief of specialistisch dat ze bovenregionaal worden georganiseerd. De opening van De Spreng is een nieuwe, belangrijke mijlpaal in de zorg die we hier op Groot Graffel bieden aan de mensen die dat nodig hebben.''

In 2024 verhuist de kliniek van VGGNet (expertisecentrum voor psychiatrie en licht verstandelijke beperking) naar De Spreng. Patiënten van De Boog (forensische psychiatrische afdeling) nemen tijdelijk intrek in De Spreng omdat gebouw De Boog gerenoveerd wordt. Zij verhuizen eind 2024 terug. Begin 2025 komen de HIC-afdelingen (High Intensive Care ggz) vanuit Apeldoorn en Doetinchem en daarnaast de afdeling voor Intensieve Vervolgbehandeling vanuit Apeldoorn in De Spreng.

Toekomst Groot Graffel
Naast nieuwbouw van De Spreng bouwt GGNet op Groot Graffel momenteel aan een nieuw Behandelhuis waar verschillende specialismes samenkomen, zoals op het gebied van eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en complex trauma. Ook zijn er op het terrein plekken ontwikkeld voor sport en bewegen. We ontwikkelen Groot Graffel tot een eigentijdse, prettige en veilige omgeving voor patiënten, medewerkers, bezoekers en omwonenden. Zo wordt deze locatie steeds meer een toegankelijke plek voor beweging, ontspanning en ontmoeting.

Betrokken partners
Gebouw De Spreng is ontworpen door architect Marko Matic van IAA-architecten uit Enschede. IAA-architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het gebouw. Zij kregen de opdracht de specifieke functionaliteit van hoog intensieve zorg in harmonie te laten zijn met de groene omgeving en passend bij de historische waarde van Groot Graffel. Het gebouw is duurzaam en energieneutraal. Er is gebruik gemaakt van rustgevende kleuren en beelden met het strand als inspiratiebron. Het project is gerealiseerd door Klaassen Groep en Hollander Techniek.

De naam
De naam is gekozen uit inzendingen van collega’s. Een spreng, sprang of Sprengebeek is een door mensen gegraven of verlegde beek. De bronnen zijn zodanig gegraven dat ze onder druk staand grondwater aan de oppervlakte brengt. De naam is dus een verwijzing naar een natuurlijk proces wat enigszins door de mens gestuurd is. Met dit gebouw komen de historie, kennis en cultuur van GGNet uit verschillende regio’s naar boven en samengevoegd binnen een gebouw. Grondwater komt ook verder dan de bron van oorsprong.

Feestelijke opening
De Spreng werd geopend met een lint van verbinding: een lint van 20 meter, waarbij elke meter van het lint op een andere manier met elkaar verbonden moest worden. Dit werd gedaan door medewerkers, patiënten, buren en gemeenschapsleden. Het vormde de symbolische betekenis van samenwerking en verbondenheid binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Meer informatie en eerdere berichtgeving is terug te lezen op: GGNet.nl/grootgraffel