Gepubliceerd:


“Seeking Safety is heel concreet en heel toepasbaar.
Er zit voor iedere patiënt wel wat bruikbaars in.”


Wat is de Seeking Safety methode?
Seeking Safety is een gestructureerde training, gericht op het vergroten van (coping)vaardigheden vanuit een herstelgerichte visie. Het is effectief gebleken voor de behandeling van de combinatie verslaving en trauma-gerelateerde stoornissen. De module wordt binnen en buiten de (forensische) verslavingszorg als behandelinterventie gebruikt.

Hoe wordt het ingezet bij De Boog?
Seeking Safety is binnen De Boog dus binnen het groepsgerichte cluster op zowel de opnameafdeling als een voortgezette behandelafdeling ingezet. Alle patiënten die op de afdeling verblijven, nemen deel. Het zijn open behandelgroepen: elke patiënt die nieuw binnenkomt op de afdeling kan direct instromen en daarmee gelijk starten met zijn of haar behandeling. Elke week begint de module met een bepaalde quote, zoals “Je kunt er niets aan doen dat je je niet prettig voelt. Je kunt er wel wat aan doen om je weer beter te gaan voelen.” Vervolgens neemt de groep (onder begeleiding van een behandelaar) de stof door en gaat met elkaar in gesprek hierover. Ook wordt er per patiënt een doel gesteld voor de week.
Van Seeking Safety is een reguliere en een LVB variant beschikbaar, met passende werkbladen voor patiënten. Beide modules zijn uitgeprobeerd en uitgebreid met patiënten, trainers en ervaringsdeskundigen geëvalueerd.

Wat zijn de ervaringen?
Klinisch psycholoog van het groepsgerichte cluster Anouk Reinders: “We hebben Seeking Safety ervaren als een mooie manier om én de patiënten handvatten te geven om hun copingvaardigheden te verbeteren én tegelijkertijd te werken aan de groepsdynamiek waarbij ze elkaar ondersteunen. En heel belangrijk: het stimuleert herstel en eigen regie door elke week een doel voor die week te formuleren en daaraan te werken.” Ook voor patiënten zonder PTSS is de module positief ervaren, omdat er veel algemene thema’s worden behandeld zoals grenzen aangeven, omgaan met boosheid en eerlijk zijn.

En hoe nu verder?
Binnen Seeking Safety zitten heel veel aanknopingspunten met betrekking tot forensische patiënten. Ook voor de patiënten vanuit het gedwongen kader. Nu op zowel de opname- als de vervolgafdeling de module is doorlopen, is er nuttige feedback gekomen van zowel patiënten als behandelaren. Aan de hand daarvan wordt Seeking Safety binnen De Boog doorontwikkeld en gekeken hoe een en ander nog meer geïntegreerd kan worden op de afdelingen, zodat het meer onderdeel wordt van de dagelijkse gang van zaken. Ook wordt gekeken of de module De Boog-breed aangeboden kan worden.

Op basis van alle ervaringen gaat er vanaf maart 2023 worden gestart met voor beide afdelingen een op maat gemaakte module. Op de opnameafdeling zal de LVB-module worden gebruikt en deze zal worden gekoppeld aan Psychomotorische Therapie (PMT) en mogelijk op termijn andere vaktherapieën. In 1 week tijd, wordt zo een bepaald thema uit Seeking Safety eerst in de groep besproken via het werkboek en de bijbehorende oefeningen en vervolgens wordt er bij PMT op doorgegaan, waarbij de nadruk nog meer op ervaren en beleven ligt.
Binnen de vervolgafdeling wordt de reguliere Seeking Safety verdiepend ingezet, door deze rechtstreeks te koppelen aan individuele hersteldoelen van patiënten. Er zal veel aandacht worden besteed aan het leren stellen en behalen van doelen, vanuit een herstelgerichte visie. Vervolgens zoeken de trainers vanuit de module passende werkbladen om hiermee aan de gang te gaan. Belangrijke thema’s uit de Seeking Safety module (zoals grenzen aangeven, hulp vragen en omgaan met boosheid) worden op deze manier met de groep besproken in het kader van de individuele doelen van de patiënten.