Gepubliceerd:

De pilot maakt onderdeel uit van het regionale project ‘Weg van de Wachtlijst’ waaraan 25 organisaties meewerken; van gemeenten tot (lokale en landelijke) zorg- en welzijnsinstellingen. Tweewekelijks worden nieuwe casussen besproken in een intercollegiaal team en direct doorverwezen op basis van match en actuele beschikbaarheid. In 12 maanden tijd werden 600 transfers gerealiseerd. De 600 transfers leverden de volgende resultaten** op: 40 tot 50% van de mensen die bij GGNet in Apeldoorn werden aangemeld in die periode* elders sneller, beter passend en goedkoper geholpen konden worden. 44% werd van de specialistische GGZ (sggz) doorverwezen naar ‘snellere’ sggz: partijen waar de wachttijden korter zijn.15% kon van de sggz naar de basis ggz doorverwezen worden en 10% kon zelfs direct in het sociaal domein terecht.

Manager Ambulant Apeldoorn van GGNet, Kees Goudzwaard, is voorzitter van de Transfertafel: “Niet alleen is het opvallend hoeveel transfers we hebben gerealiseerd in 1 jaar tijd, maar vooral ook hoeveel mensen op een andere plek behandeld konden worden. Hierdoor nam ook bij ons de druk af en ontstond er ruimte voor hen die echt bij ons terecht moeten. Er valt enorm veel winst te behalen als we allemaal openheid van zaken geven over actuele wachttijden en intakecapaciteit, en op basis daarvan gaan verwijzen”. Het is arbeidsintensief om zo frequent casusoverleg te hebben, maar het levert veel meer op dan de transfers alleen: er ontstaat een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bieden van de mentale gezondheidszorg die mensen nodig hebben in onze regio. En dat zet weer deuren open naar meer samenwerking, ook op andere vlakken”.

Vanuit de verwijzers is Martin Dieleman betrokken bij de Transfertafel; zelf huisarts en bestuurslid van Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG). “De huisartsen en de specialistische ggz vormen samen het begin en eind van de keten op het gebied van mentale gezondheid. Door nauw samen te werken en de andere schakels zoals het sociaal domein en andere zorgorganisaties beter te betrekken en in te zetten krijgen we druk van de sggz af. De transfertafel blijkt een effectieve en werkbare methode: dit werkt! Wat mij betreft hoogste tijd om dit verder te ontwikkelen en stevig te verankeren in de regio.”

Zorgdirecteur bij GGNet en voorzitter van regionale stuurgroep “Weg van de Wachtlijst”, Manon Huisman: “Als je kijkt naar het Integraal Zorg Akkoord dat er nu ligt, dan wordt er een grote rol toegeschreven aan de opzet mentale gezondheidscentra, zonder heel concreet te maken hoe deze moeten gaan functioneren. Deze pilot biedt de sleutel: betere regionale samenwerking op mentale gezondheid is concreet uitvoerbaar, mits je durft in te zetten op écht transmuraal samenwerken en je samen verantwoordelijk voelen voor de toegankelijkheid van zorg in de regio. Dat betekent wel wat voor de financiering van de zorg; de huidige verschillende bekostigingssystemen voor zorg en sociaal domein frustreren ons - daar moet je het met elkaar over eens worden - maar het kan: mensen kunnen sneller en beter passend worden geholpen en de toegankelijkheid van zorg wordt sterk verbeterd”.

De betrokken partijen zijn de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. Daarnaast doen mee: Huisartsen Organisatie Oost-Gelderland (HOOG), HSK Groep, Humanitas DMH, Emendaire, IrisZorg, Ixta Noa, Korak, Leger des Heils, Molemann Mental Health, Psyzorggroep Overgelder, Riwis Zorg en Welzijn, Tactus verslavingszorg, Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Perspectief Zutphen, Stimenz, PsyQ en Proscoop.

* gemiddeld genomen worden op jaarbasis bij GGNet Ambulant in Apeldoorn bijna 1600 mensen aangemeld bij GGNet.
** resultaten gebaseerd op analyse van 359 cases.