Inleiding

Marieke ten Napel-Schutz heeft een promotieonderzoek uitgevoerd naar de behandeling van traumaklachten bij anorexia nervosa. Dit innovatieve onderzoek geeft een hoopvol beeld van behandeling van traumaklachten bij eetstoornispatiënten (anorexia nervosa) tijdens een fase van ondergewicht. 

Marieke onderzocht in verschillende studies de effectiviteit van experimentele technieken en ze bestudeerde de ervaringen van patiënten en hun therapeuten met deze technieken. 

Amarum meisje met masker 643872132

Resultaat

Bevindingen experimentele technieken
Het onderzoek van Marieke laten hoopvolle resultaten zien voor een groep mensen die tot voor kort deze behandeling werd onthouden. Ook geven de resultaten aanleiding om de mogelijkheden voor traumabehandeling tijdens ondergewicht verder te onderzoeken. De experimentele technieken die Marieke onderzocht, waren onder andere diagnostische imaginatie, imaginatie van een veilige plek en imaginaire rescripting (ImRs). Bij ImRs worden herinneringen aan een traumatische ervaring opgeroepen om de betekenis van die ervaring te veranderen. Een aanzienlijk deel (10-47%) van de patiënten met anorexia nervosa heeft te maken met een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Bij deze groep zien we daarnaast obsessief compulsieve klachten, depressie- en angstklachten, lager zelfvertrouwen en interpersoonlijke problemen. Deze groep is moeilijker te behandelen, laat een hoger terugvalpercentage en een slechtere behandeluitkomst zien.

Bevindingen ervaringen patiënten en therapeuten
Niet alleen de effectiviteit van experimentele technieken in deze groepen werd onderzocht, maar ook de ervaringen van patiënten en hun therapeuten. Het luisteren naar alle deelnemers - zowel patiënten als therapeuten - leverde een gedetailleerd beeld op. Wat in Mariekes onderzoek opviel was dat de gebruikte technieken als zeer intens beleefd werden, hielpen om veranderingen te ervaren en dat deze PTSS-behandeling hoop biedt; daar waar de meeste patiënten met anorexia nervosa en PTSS geen hoop (meer) hadden. De patiëntenstudies gaven verder aan dat het belangrijk is om individuele aanpassingen te kunnen maken aan protocollen waar nodig om de behandeling te kunnen voorzetten. Denk bijvoorbeeld aan het lopend doen van de ImRs omdat anders het contact met het lichaam verloren gaat, of minder fantasie gebruiken bij mensen die dit minder goed verdragen.

De therapeuten gaven aan dat zij vooral veel rollenspellen wilden doen tijdens de training van deze technieken om het goed te leren, zij adviseren vaardigheden te oefenen in rollenspellen. Daarnaast komt naar voren dat groepsintervisie essentieel is bij het werken met deze methoden in deze doelgroep omdat zij anders mogelijk gestopt waren met de behandeling omdat zij tegen specifieke aspecten aanliepen van deze groep.

Lees via onderstaande link het hele onderzoek 'Pioneering with experiential techniques and learning from patients’ and therapists’ experiences' op de website van Radboud University.

Onderzoeker

Marieke ten Napel-Schutz was ten tijde van het uitvoeren van dit onderzoek en haar promotie in dienst als klinisch psycholoog, psychotherapeut en wetenschappelijk onderzoeker bij Amarum, het expertisecentrum voor eetstoornissen bij GGNet in Nijmegen en Zutphen. 

Daarnaast was Marieke plaatsvervangend hoofdopleider van de GZ-opleiding aan het Radboud Centrum voor Sociale Wetenschappen en werkt zij als P-opleider bij de NL Mental Care Group.

Marieke

Contact

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat via s.amarumnijmegen@ggnet.nl