U bent in behandeling en wilt uw dossier inzien

Vraag aan uw behandelaar of u uw dossier kunt inzien. De behandelaar kan dan via de computer samen met u het dossier inzien. U heeft ook recht op een kopie van uw dossier of een deel daarvan als u dit op prijs stelt.

U bent niet meer in behandeling en wilt uw medisch dossier inzien

Dan kunt u een verzoek doen om een kopie van uw dossier:

  • Download het formulier 'verzoek kopie dossier', vul het formulier volledig in en onderteken deze.
  • Maak een veilige kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). Een veilige kopie maakt u door met pen schuin door de kopie van uw ID te schrijven: ‘kopie voor GGNet’. Vermeld ook de datum erbij en laat uw BSN nummer zichtbaar. Zie hier een uitgebreide uitleg.
  • Wanneer u een dossier op wilt vragen van een jeugdige die 16 of 17 jaar is dient deze jeugdige hier expliciet toestemming voor te geven en hebben wij ook van hem/haar een kopie-ID nodig.
  • Het ingevulde formulier en uw kopie ID stuurt u aan: opvragendossier@ggnet.nl of per post naar het adres:

Bureau Geneesheer Directeur, Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld

Wilt u liever geen kopie van uw ID opsturen, dan moet u het dossier persoonlijk ophalen en uzelf identificeren aan de balie.

Kosten kopieën dossier

Een kopie van uw dossier -of een deel daarvan- wordt slechts eenmaal verstrekt en dit is kosteloos.

Ontvangen dossier

U kunt het dossier op komen halen op vertoon van uw legitimatie of het per email ontvangen. Dit verzenden wij via een beveiligde verbinding. Om de veiligheid te waarborgen verzenden wij geen dossiers per (aangetekende) post. U ontvangt het dossier binnen de wettelijke termijn van vier weken. Deze termijn gaat in op het moment zodra wij de volledige en correct ingevulde stukken van u hebben ontvangen.

U wilt uw dossier laten vernietigen

Nadat uw behandeling is beëindigd, bewaren wij uw elektronische dossier nog 20 jaar. Dit is wettelijk verplicht.

U heeft het recht om uw dossier eerder dan deze termijn te laten vernietigen. Als u nog in behandeling bent, kan uw dossier niet vernietigd worden. Voor dossiers van patiënten die opgenomen zijn geweest in het kader van de wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ) of zorg ontvangen op grond van de Wet verplichte ggz (Wvggz) geldt dat we een dossier niet eerder dan na vijf jaar mogen vernietigen.

Om een verzoek in te dienen dient u het volgende te doen:

Bureau Geneesheer Directeur

Vordenseweg 12

7231 PA Warnsveld

Wij zullen uiterlijk binnen één maand gehoor aan uw verzoek geven. Wel kan deze termijn worden overschreden indien de facturatiecyclus bij uw zorgverzekeraar nog niet is afgerond, dan gaan we direct na afronding over tot vernietigen. U krijgt een bevestiging zodra uw dossier vernietigd is.