Co-creatie met GEM

Het project Mental Health Hub maakt gebruik van de kennis en het gedachtegoed van het initiatief GEM.

Het landelijke initiatief GEM stelt dat de ggz niet verbeterd kan worden door het aanbod van de bestaande ggz te optimaliseren op de steeds groter wordende vraag, maar door in gezamenlijkheid met alle zorgpartners een antwoord te formuleren op de vraag van de cliënt. Dat antwoord moet gevonden worden in een veel ruimer palet van mogelijke interventies dan momenteel geboden wordt. Hierbij betrekt GEM nadrukkelijk ook ervaringsdeskundigheid, welzijnsaanbod en aanbod uit het publieke domein. Het is duidelijk dat de hele organisatie van zorgverlening opnieuw ingericht zal moeten worden. In GEM participeren Zorgverzekeraars Nederland, De Vereniging Nederlandse Gemeenten, De Nederlandse GGZ, MIND, De Nieuwe ggz en Phrenos.

GEM wil de geestelijke gezondheidszorg (ggz) veel meer in verbinding brengen met de samenleving en zet in op het voorkomen van psychische problemen.

GEM Logo de Enige Juiste

VeranderAteliers

Het Mental Health Hub is een middel voor verandering en de bouw hiervan gebeurt in zogenoemde VeranderAteliers (werkgroepen).

GEM landelijk gaat uit 8 VeranderAteliers. Vanuit de kerngroep Mental Health Hub Doetinchem is het besluit genomen zich met name te richten op de  nummers 3 t/m 7: 

  • HOI
  • Recovery College
  • Large Groups
  • GGZ Modulair
  • Sociale Onderneming

In de media

Meer nieuws vind je hier:

  • Werken aan mentale gezondheid doe je samen! Project Mental Health Hub in Pointer 5 feb.