Wetenschappelijk onderzoek is van vitaal belang voor de vernieuwing en verbetering van de zorg voor patiënten. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het verkrijgen van opleidingserkenning voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten. Onderzoek is gericht op het terugdringen van afhankelijkheid van zorg en het verbeteren van het welbevinden van patiënten. GGNet biedt specialistische zorg waarbij ook innovatieve behandelingen worden ingezet die op effectiviteit worden onderzocht.

Innovatieve afdelingen

Wetenschappelijk onderzoek vindt plaats binnen verschillende afdelingen van GGNet en heeft een directe relatie met de geboden zorg. Zo worden er onderzoeken naar herstel en verminderen van zorgafhankelijkheid verricht op gebieden als: verstandelijke beperking, evaluatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), DITSMI*, verminderen van bijwerkingen van antipsychotica, gebruik van technologie tijdens behandelingen, en genetische grondslagen van psychiatrische aandoeningen (clozinstudy.com). Daarnaast doet GGNet Ouderen wetenschappelijk onderzoek gericht op het vóórkomen van depressie bij ouderen, de samenhang tussen depressie

en lichamelijke problemen en de effectiviteit van de geboden behandeling. Bij Amarum en Scelta staat het ontwikkelen van interventies centraal. Ook onderzoeken zij de effectiviteit van nieuwe en bestaande behandelingen voor patiënten met een eetstoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Samenwerking onderzoek naar vaktherapeutische interventies

GGNet werkt samen met anderen in onderzoeken. Zo zitten GGNet en Scelta in het lectoraat Vaktherapie. Dit lectoraat doet onderzoek naar vaktherapeutische interventies voor patiënten met een persoonlijkheidsstoornis. De therapie richt zich op het vergroten van mentale gezondheid, zoals welbevinden, zelfregie, veerkracht en het verminderen van psychische klachten en symptomen. Het gaat in dit lectoraat om alle vaktherapieën; beeldende, dans-, drama-, muziek- en psychomotorische therapie. Het lectoraat Vaktherapie is een samenwerking in de driehoek onderzoek, onderwijs en praktijk. Hierin werken GGNet en Scelta samen met de HAN, Academie Gezondheid en Vitaliteit, Zuyd HS en KenVaK.

*Het onderzoek naar het zorgmodel DITSMI bij mensen met een ernstige psychiatrische aandoening lezen? tinyurl.com/yawrtse4