Hoe leven alle inwoners in de Achterhoek in 2030 zo gezond en gelukkig mogelijk? En, hoe blijft de gezondheidszorg in de regio goed én betaalbaar? Een groot aantal ondernemers, organisaties, inwoners en overheden in de Achterhoek, verenigd in de 8RHK-ambassadeurs, heeft hiervoor een gezamenlijke visie op de toekomst van de zorg in de regio opgesteld. In de visie staat dat gezondheid veel meer is dan lichamelijke en psychische gezondheid. Het gaat ook over meedoen, zingeving, een fijne woonplek en financiële onafhankelijkheid. Daarvoor moet de manier waarop de zorg is georganiseerd, veranderen. Rob Jaspers, bestuursvoorzitter GGNet en voorzitter van de Thematafel De Gezondste Regio van 8RHK ambassadeurs: “Er is meer samenhang in de zorg en ondersteuning nodig. Nu krijg je een behandeling of medicijn als een zorgverlener een etiket heeft geplakt. Maar hierbij gaan we nu vooral uit van het aanbod van een zorgorganisatie en staat nog niet altijd de mens centraal.”

Visie GGNet
Deze visie voor de Achterhoek sluit naadloos aan bij de visie van GGNet ‘Een Wereld te Winnen’ en ons meerjarenbeleidsplan 2020-2023, aldus Rob: “Wij geloven meer en meer in het versterken van de mentale gezondheid door focus op veerkracht en herstel. Herstel van de patiënt, maar ook herstel van de geestelijke gezondheidszorg. Dit kunnen we niet alleen: samen met de omgeving van de patiënt, familie en andere hulpverleners en zorgorganisaties gaan we gezamenlijk de uitdaging aan om mensen weer aansluiting te laten vinden – contact te maken met zichzelf en de omgeving – zodat ze niet onnodig afhankelijk zijn van onze zorg.”

Kavelmodel
Focussen op gezondheid kan helpen onze zorg toegankelijk te houden. Daarvoor is het ‘Kavelmodel’ bedacht, een model om met elkaar de gezondheid van inwoners te verbeteren in een afgebakend geografisch gebied. De Achterhoek is de eerste regio waarin het Kavelmodel verder vorm krijgt. Hiervoor gaat de Thematafel ‘De Gezondste Regio’ zich hard maken. De betrokken partijen gaan nu samen een veranderplan opstellen voor een gezondheidsstelsel voor de komende jaren. Onderdeel hiervan zijn afspraken over financiën, organisatie, wijze van besturen en data-infrastructuur. Ook bestaande programma’s en plannen, die passen binnen de regiovisie van de Achterhoek, krijgen er een plek in.

Trots
Het wordt een uitdagend traject waarvoor nog veel onderzoek, invulling en continue monitoring nodig is. Tegelijkertijd biedt het Kavelmodel kansen voor de regio: de Achterhoek komt steeds meer zelf aan het roer te staan om gezondheid en zorg voor haar inwoners te organiseren. Rob: “We zijn er trots op dat de Achterhoek als eerste regio aan de slag gaat met deze vernieuwende organisatievorm van gezondheidszorg.”

Lees meer over Gezondheid & Geluk voorop in de Achterhoek

Ilse dekker verteld over Werken en leven in de Achtenhoek

Dit interview is gepubliceerd in het GGNet magazine 2021 - 2022