GGNet heeft een ‘masterplan’ laten maken voor de toekomstige invulling en ontwikkeling van het gebied Het Groot Graffel. Dit is de oorspronkelijke naam van het landgoed dat we nu kennen als het ‘GGNet-terrein Warnsveld’. De medezeggenschapsraden van GGNet, diverse gebruikers van het terrein én omwonenden hebben input gegeven voor dit masterplan. Het plan schetst ideeën en mogelijkheden voor de toekomstige invulling van het terrein en bewaakt daarmee de samenhang van toekomstige projecten.

Onderdeel van de samenleving
We ontwikkelen het terrein op zo’n manier dat het een fijne en veilige plek is voor cliënten, medewerkers en bezoekers. De visie van GGNet (Een Wereld te Winnen) en het meerjarenbeleidsplan zijn daarbij leidend. Hierbij past een omgeving die onderdeel is van de samenleving en waar ook bezoekers of mensen uit de omgeving zich welkom en prettig voelen om te verblijven.

Waarom (nu)?
Een deel van de huidige gebouwen op het terrein is toe aan vervanging of renovatie. Daarnaast zijn er ook nieuwbouwplannen. Dit is dus hét moment om te kijken hoe we de identiteit van GGNet niet alleen in zorg kunnen laten zien, maar ook in de fysieke omgeving terug kunnen laten komen.

Bekijk hier een grafische weergave van de terreinvisie

Dit artikel is gepubliceerd in het GGNet magazine 2021 - 2022