Plan van aanpak

Als er een zorgmachtiging voor u wordt voorbereid, kunt u beschrijven hoe u verplichte zorg wilt voorkomen. Daarvoor is het eigen plan van aanpak. Dit eigen plan van aanpak kunt u samen met familie en naasten, maar ook met de zorgverantwoordelijke en de patiëntvertrouwenspersoon opstellen.

Zorgkaart

De zorgverantwoordelijke van GGNet kan u helpen om de zorgkaart in te vullen. Hier geeft u aan welke zorg uw voorkeur heeft: wat helpt u en wat belemmert u? Denk aan het soort medicijnen dat goed werkt of juist niet. Of welke zorg u eventueel thuis wilt ontvangen en welke niet. De zorgkaart kan helpen om verplichte zorg beter te laten aansluiten bij uw wensen. Als u dat wilt, kunnen naasten of de patiëntvertrouwenspersoon ook helpen bij het opstellen van een zorgkaart.

leeg bed

Zorgplan

Een zorgplan beschrijft alle vormen van verplichte zorg die de zorgverantwoordelijke nodig vindt om het ernstig nadeel weg te nemen. Het wordt opgesteld door de zorgverantwoordelijke, zoveel mogelijk in overleg met u. Maar de zorgverantwoordelijke betrekt ook alle personen, waarvan hij vindt dat ze een rol vervullen in de verplichte zorg. Bijvoorbeeld familie en de huisarts. Als de zorgverantwoordelijke vindt dat er meer nodig is dan alleen verplichte zorg, dan kan hij dat ook overleggen met de gemeente. Zo kan bijvoorbeeld ook in het zorgplan staan dat er hulp in de huishouding nodig is, dagbesteding of huisvesting. (Dat noemt de wet ‘essentiële voorwaarden voor deelname aan het maatschappelijk leven’.) Een patiëntvertrouwenspersoon kan u adviseren bij het zorgplan.

Verplichte zorg die zo goed mogelijk aansluit bij uw wensen

Wie zijn zorgverantwoordelijken en wat doen ze?

Zorgverantwoordelijken zijn zorgverleners die een taak hebben bij het aanvragen en verlenen van verplichte zorg. Bij GGNet zijn dat psychiaters, klinisch psychologen en verpleegkundig specialisten.

2 vrouwen op tablet bij heg