Direct naar:

Tien vormen van verplichte zorg

De Wvggz kent tien vormen van verplichte zorg:

  1. Medische controles en handelingen en therapeutische maatregelen (zoals het toedienen van drinken, eten en medicijnen)
  2. Beperking van de bewegingsvrijheid of insluiting (zoals het op slot doen van een deur op de plek waar de betrokkene dan verblijft)
  3. Uitoefenen van toezicht op de betrokkene (zoals camerabewaking)
  4. Onderzoek aan kleding of lichaam (zoals controle op het dragen van wapens of verdovende middelen)
  5. Onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedragsbeïnvloedende middelen (zoals alcohol of drugs)
  6. Controle op de aanwezigheid van gedragsbeïnvloedende middelen (zoals alcohol en drugs)
  7. Aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, waardoor de betrokkene dingen moet doen of juist nalaten (zoals het gebruik van een telefoon)
  8. Beperken van het recht op het ontvangen van bezoek (alleen tijdens bepaalde uren)
  9. Opname in een locatie (als onderdeel van de behandeling)
  10. Tijdelijk opnemen van een betrokkene tijdens een crisissituatie (alleen in noodgevallen)