Kennis over ggz-onderwerpen

GGNet Preventie biedt u als huisarts of hulpverlener ook in-company deskundigheidsbevordering op maat. Het doel is om door middel van voorlichting de kennis over ggz-onderwerpen te vergroten. Daarnaast bieden we handvatten om beter om te gaan met gedrag dat samenhangt met de psychiatrische problematiek. Dit verbetert de preventiemogelijkheden.

2 vrouwen op tablet bij heg