Kenmerken van autisme

Patiënten met een ASS hebben dus problemen met het verwerken van informatie in de hersenen. Daarbij zien we vaak de volgende kenmerken:

  • Autismepatiënten zijn soms erg in zichzelf gekeerd en maken geen oogcontact met anderen; ze hebben moeite om zich in andere mensen te verplaatsen.
  • Voor autismepatiënten is het vaak moeilijk om gezichtsuitdrukkingen goed te lezen. Vaak verloopt de taalontwikkeling trager of anders dan bij anderen en vatten patiënten veel taal heel letterlijk op.
  • Vaak gaat iemand met autisme helemaal op in een bepaalde activiteit of hobby, waardoor er geen aandacht meer is voor andere dingen; vaak herkennen ze patronen in dingen die anderen niet zien.
  • Vaak zijn autismepatiënten extra gevoelig voor situaties met veel prikkels (zoals de kermis, de stad, et cetera), maar aan de andere kant zijn ze nauwelijks gevoelig voor zaken als warmte en kou, verzadiging na eten of drinken, et cetera. Autismepatiënten zijn dus vaak zowel over- als ondergevoelig.

In het filmpje ziet u hoe het leven is voor ouders met een kind met autisme en voor iemand met een ASS.

Behandeling van autisme

Autisme is niet te genezen. Wel kunt u leren beter met uw ASS om te gaan. En ook uw familie en omgeving kunnen leren hoe zij beter met u om kunnen gaan. We bieden u een behandeling die bij u én uw probleem past, zoals psycho-educatie. Daarbij leggen wij u in een groep met lotgenoten uit hoe autisme werkt. En waarom bepaalde dingen voor u lastig zijn. In de groep leert u van anderen. En anderen leren van u.

Uiteraard kijken we ook naar uw eigen situatie. Soms betekent dit dat we kijken hoe u mogelijk weer school of werk kunt oppakken en/of relaties kunt behouden of aanknopen. Om de juiste behandeling voor u te vinden, houden we natuurlijk ook rekening met eventuele andere psychische problemen die bij ASS kunnen voorkomen, zoals depressie of dwangmatig gedrag. Voor een succesvolle behandeling is het heel belangrijk dat u uitspreekt wat u zelf nodig denkt te hebben! Misschien vindt u het fijn als uw behandelaar eens bij u thuis langskomt en u bijvoorbeeld helpt met het vinden of behouden van studie of werk. Samen met u stellen we de beste behandeling voor uw situatie samen. Dat kan in de specialistische GGZ zijn, maar het kan ook bij Bas Basis GGZ als de problemen in kortere tijd aangepakt kunnen worden.

Twee vrouwen op het terras

Ervaringen patiënten

ASS-patiënten geven aan dat ze het bij hun behandeling heel belangrijk vinden om steeds precies te weten waar ze aan toe zijn: afspraak is bij hen ook echt afspraak. Ze vinden het niet fijn als er te veel onverwachte dingen gebeuren. GGNet zorgt er daarom voor dat u tijdens uw behandeling altijd dezelfde behandelaar houdt.

illustratie 2 mensen in gesprek

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn op de patiënt.

vader en zoon verven stoel

Tips

Pictoplace is een online planningsysteem waarmee je op hele eenvoudige wijze een dagplanning maakt met (3D) pictogrammen. Meer over de app of downloaden.

Meer lezen over autisme, activiteiten en ervaringen op autisme.nl of op autismecentraal.nl