Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen

Door goede onderlinge samenwerking en mensen te behandelen of ondersteunen op de juiste plek, kunnen we de wachttijd beïnvloeden en de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeteren. 

Het doel van het traject Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen is: het proces van in-door-uitstroom van mensen met psychische klachten in het netwerk van organisaties efficiënt en effectief, zodat ieder die dat nodig heeft zo snel mogelijk (binnen de geldende normen) de juiste (informele) ondersteuning en/of behandeling krijgt, passend bij diens vraag. 

Daar hebben we in de afgelopen jaren belangrijke stappen in gezet.

20231108 161603

Regionale netwerk is veel sterker
Na vier jaar moeten we concluderen dat de wachtlijsten in de ggz nog niet verholpen zijn. Net als in de rest van Nederland hebben we te maken met een stijgende zorgvraag en met een krappe arbeidsmarkt. Dat niet alle inwoners tijdig toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben is frustrerend, want we hebben de afgelopen jaren bepaald niet stilgezeten. Met elkaar hebben we transfertafels, experttafels en uitstroomoverleggen opgezet en wegwijzers aangesteld in onze organisaties. We weten elkaar domeinoverstijgend beter te vinden, waardoor afstemming makkelijker is en we mensen eerder en beter kunnen begeleiden naar de juiste vormen van zorg en ondersteuning.

Van Weg met de Wachtlijst! naar IZA
Op 11 juni 2024 sloten we het traject Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen af. Het is een opmaat gebleken voor de transformatie die het Integraal Zorg Akkoord (IZA) beoogt: een solide Mentaal Gezondheidsnetwerk en het gezamenlijk versterken van het regionale aanbod. Samen maken we in de regio een beweging naar voren: meer inwoners preventief helpen, in het sociaal domein, waardoor minder mensen specialistische behandeling in de ggz nodig zullen hebben.

20230130 150013

Netwerk van 33 organisaties

In de regio Apeldoorn-Zutphen werken onderstaande organisaties vanuit de domeinen: ggz, huisartsen, verslavingszorg, gemeenten en sociaal domein, ervaringsdeskundigen en welzijnsorganisaties met elkaar samen:

GGNet, Tactus, Iriszorg, Molemann, HSK, Riwis zorg en welzijn, cliëntenraad Iriszorg, cliëntenraad Riwis, cliëntenraad GGnet, Leger des Heils, Humanitas DMH, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Brummen, Gemeente Epe, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Lochem , Gemeente Voorst, Gemeente Zutphen, HOOG huisartsen regio Apeldoorn en regio Zutphen , Coöperatie Overgelder, Korak Herstelcentrum, Ixta Noa, Zilveren Kruis, Stichting Perspectief Zutphen, Proscoop, Dimence, Mindfit, Emendare, Psyq, Gelre ziekenhuizen, Mindler, vrijgevestigde therapeuten, Stimenz, Twomorrow, Stichting EVEN.

15 8fa447ccf9 twee jongeren die sporten en elkaar boks geven klein

Inspiratiemagazine

Het project Weg met de Wachtlijst! Apeldoorn-Zutphen is onderverdeeld in verschillende deelprojecten: transfertafel, experttafel, uitstroomoverleg, wegwijzers en consultatie. In het onderstaande magazine delen we (per onderdeel) meer informatie, geleerde lessen en ideeën over de toekomst.

Klik op de afbeelding om het mini-magazine te lezen.