Partners Weg met de wachtlijst

GGNet, Tactus, Iriszorg, Molemann, HSK, Riwis zorg en welzijn, cliëntenraad Iriszorg, cliëntenraad Riwis, cliëntenraad GGnet, Leger des Heils, Humanitas DMH, Gemeente Apeldoorn, Gemeente Brummen, Gemeente Epe, Gemeente Hattem, Gemeente Heerde, Gemeente Lochem , Gemeente Voorst, Gemeente Zutphen, HOOG huisartsen regio Apeldoorn en regio Zutphen , Coöperatie Overgelder, Korak Herstelcentrum, Ixta Noa, Zilveren Kruis, Stichting Perspectief Zutphen, Proscoop, Dimence, Mindfit, Emendare, Psyq, Gelre ziekenhuizen, Mindler, vrijgevestigde therapeuten, Stimenz, Twomorrow, Stichting EVEN

15 8fa447ccf9 twee jongeren die sporten en elkaar boks geven klein

Transfertafel Apeldoorn

De ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen werd gestart in het najaar van 2021 van het regionale project ‘Weg met de Wachtlijst’. Het is gericht op het terugdringen van de wachttijden in de ggz. Mensen die een ggz-verwijzing kregen werden zo snel mogelijk de juiste behandeling geboden in het brede netwerk van mentale gezondheidsorganisaties in de regio. Tweewekelijks worden in Apeldoorn nieuwe casussen besproken in een intercollegiaal team en worden mensen direct doorverwezen op basis van match en actuele beschikbaarheid. In 12 maanden tijd (gepubliceerd in oktober 2022) werden 600 transfers gerealiseerd. De 600 transfers leverden de volgende resultaten op: 40 tot 50% van de mensen die bij GGNet in Apeldoorn werden aangemeld in die periode* elders sneller, beter passend en goedkoper geholpen konden worden. 44% werd van de specialistische GGZ (sggz) doorverwezen naar ‘snellere’ sggz: partijen waar de wachttijden korter zijn.15% kon van de sggz naar de basis ggz doorverwezen worden en 10% kon zelfs direct in het sociaal domein terecht.

15 5cf51a7483 ouderen 1

Transfertafel Zutphen

In navolging van het pilotproject ‘Transfertafel’ in de regio Apeldoorn/Zutphen, start deze samenwerking ook met de Zutphense organisaties die zich richten op mensen met psychische problemen. Van huisartsen tot organisaties in het sociaal domein, en van GGZ organisaties tot ervaringsdeskundigen. Samen zorgen zij op de Transfertafel voor een snelle verwijzing. Een belangrijk onderdeel hiervan is om breed te kijken naar de situatie van de persoon in kwestie, vanuit positieve gezondheid, zodat niet alleen de klacht leidend is.

15 e3fababd7d vrouw aan telefoon 2jpeg