Vormen van angststoornissen

Er zijn verschillende vormen van angststoornissen:

 • agorafobie (angst om de straat op te gaan, het wordt ook wel straatvrees genoemd)
 • sociale fobie
 • paniekstoornis
 • piekerstoornis

Kenmerken van een angststoornis

Sterke lichamelijke reacties horen ook bij een angststoornis. Een aantal symptomen die voor kunnen komen:

 • angst die u blokkeert en verlamt
 • regelmatig last van hartkloppingen, misselijkheid, duizeligheid, trillingen of tintelingen in het lichaam
 • zweetaanvallen, ademnood of een beklemmend gevoel op de borst
 • slecht slapen
 • continu opgejaagd voelen
 • heel erg alert zijn en uw spieren voelen vaak gespannen

Als u piekert of angstig bent en verder (redelijk) goed functioneert, noemen we dat milde angstklachten. U kunt dan onder andere terecht bij Bas Basis GGZ. Er zijn ook internetcursussen die u kunt volgen bij Interapy. Dit is een onafhankelijke, landelijke online behandelaar.

Illustratie man met donderwolk

Behandeling van een angststoornis

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is de meest gebruikte therapievorm bij een angststoornis.

Therapie kunt u volgen:

 • individueel of in een groep
 • met of zonder medicijnen
 • u komt voor gesprekken naar de polikliniek, of u wordt tijdens de behandeling een tijdje opgenomen of u komt één of een paar hele dagen per week overdag voor therapie.

'Ik ben in korte tijd hersteld van iets verschrikkelijks. Ik beleef nu dat het goed is voor mij. Ik heb mijn leven weer terug.'

Ervaringen delen via app

Ervaringsverhalen van mensen met een soortgelijke situatie kunnen u helpen. Door informatie, tips en troost die deze verhalen bieden, kunt u handvaten krijgen om zelf ook hulp te zoeken of er met iemand over te praten. Of om te weten dat u niet de enige bent. Wilt u in contact komen met mensen die hetzelfde meemaken of hebben meegemaakt als u? Kijk dan eens naar de Connect app van Mind. Met de app kunt u berichten uitwisselen met mensen met dezelfde ervaringen en interesses. Het contact is afgeschermd, waardoor u elkaars e-mailadres niet kunt zien.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor speciofieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.